herema park live logo

Huisregels

Huisregels Herema Park Live

Wij hopen er samen met jou een top avond van te maken. Daarvoor hebben we een aantal huisregels opgesteld. Bij betreding van het park Heremastate ga je akkoord met onderstaande huisregels.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

 • Aanwijzingen van de organisatie, die verband houden met de huisregels, dienen op het terrein en in de nabije omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.
 • Stichting JOMO, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele schade, waaronder ook schade ten gevolge van diefstal of vermissing, die bezoekers van het evenement ondervinden in park Heremastate of daarbuiten.
 • Betreding van het terrein is geheel op eigen risico.
 • Programmaonderdelen zijn onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen. In dat geval vindt geen restitutie van het entreegeld plaats.
 • Bij de entree en op het terrein kun je gefouilleerd worden.
 • Wij controleren op leeftijd. Iedereen is welkom maar er wordt geen alcohol verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
 • Het is niet toegestaan om eten, (alcoholische)dranken, flessen, blikjes, glaswerk of drugs mee het park in te nemen.
 • Wij hanteren een zero tolerance drugsbeleid. Het is verboden in het park drugs bij je te hebben, te verhandelen en/of te gebruiken. Bij constatering hiervan word je direct uit het park verwijderd of word je overgedragen aan de politie.
 • Parkeren in of bij het park of (de aangewezen plaatsen) in de omgeving is geheel op eigen risico.
 • De organisatie heeft altijd de bevoegdheid bepaalde personen de toegang te ontzeggen in het park of deze uit het park te (doen) verwijderen.
 • Consumptiemunten en entreekaarten zijn enkel geldig tijdens deze editie. Deze zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Bij betreding van het terrein ga je ermee akkoord dat er foto’s en video’s worden gemaakt waarop je zichtbaar bent. Dit wordt gebruikt voor promotionele doeleinden. Mocht je tegen een publicatie bezwaar hebben, dan kun je zulks aan de organisatie melden of een e-mail sturen naar info@heremaparklive.nl. Wij zullen het beeldmateriaal dan direct verwijderen.
 • Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.
 • Het is niet toegestaan om nooduitgangen als normale in- en uitgangen te gebruiken, tenzij de organisatie anders heeft aangegeven.
 • Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.
 • Op het festivalterrein is EHBO aanwezig. Hier kun je terecht voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister, of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze mensen en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

 

In alle gevallen, waarin deze huisregels niet voorzien, zal de organisatie, dan wel personen hiervoor werkzaam, maatregelen kunnen nemen ten gunste van het evenement.

Menu